OKTOBERTOCHT - Made by C=BIO                                                                                                                                Home |Blog | Contact | Links
2017

Naast de klassieke wegbeschrijvingen, werd er zeer creatief omgesprongen met andere "wegwijzers" en
diverse omschrijvingen.

De titel Walk the Line was in sommige gevallen zelfs zeer letterlijk en op zaterdagavond was er zelfs een zéér
lange draad te volgen om op de eindplaats te komen.
W a l k   t h e   L i n e