OKTOBERTOCHT - Made by C=BIO                                                                                                                                Home |Blog | Contact | Links
  Een succesvolle Oktobertocht is niet enkel wat zoekwerk op stafkaartjes, virtuele Google Maps tripjes en snel wat op
  papier zetten. Er zijn ook verkenningen ter plaatse nodig door diegenen die organiseren, kwestie van de nodige
  drassige paadjes op te sporen, idylische tussenstopjes te zoeken, een geschikte eindplek te vinden voor zaterdag en
  zondag, enz.

  Na deze broodnodige zaken te hebben gevonden, wordt alles op papier gezet en volgen er nog controles, waarbij de
  tocht volledig ingereden wordt door de organisatoren en enkele vrijwilligers. Dit om eventuele "kemels" en
  onduidelijkheden op te vangen.

  Eens dit in orde staat, is het tijd om de logistiek equipe te briefen. Eerst wordt een bijeenkomst geregeld, waarbij alles
  op papier overlopen wordt en is het aan ons om eventuele opmerkingen te geven en vragen te stellen. Hierbij denken
  we dan aan de grote en de voorzieningen van de keuken op de slaapplaats, zijn alle logistieke posten gemakkelijk
  bereikbaar met bestel- en/of vrachtwagens, is er water en electriciteit om de fietsen af te spuiten, enz, enz,...

  Na deze wordt er een dag uitgestoken waarbij de organisatoren, samen met de logistiek, de diverse plaatsen gaan
  bekijken om zodoende een beter beeld te hebben van het geheel. Ook van dit jaar hebben we weer enkele
  sfeerbeelden, die je hier kan bekijken. Enjoy!